............................................................
     ............................................................
     ............................................................
     (imię, nazwisko i adres konsumenta)
.......................................................     
(miejscowość, dnia)

AUTO-CENTRUM     
60-685 Poznań ul. Wojciechowskiego 7-17     
mail autocentrum@eparts.pl     
tel. 61 8290-335     
fax. 61 8290-335     


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa


     Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ..............................................................      ...............................................................................................................................................................................................      ...............................................................................................................................................................................................      ............................................................................................................................................................................................. .
.......................................................     
(podpis klienta)